Pojištění domácnosti a nemovitosti není to stejné!

14.02.2020


Občas se stává, že někdo koupí nemovitost, řádně ji pojistí, ale pojišťovna mu nechce vyplatit pojistné za škodu v domácnosti.

-Proč?

Protože pojištění domácnosti a nemovitosti není totéžPojištění domácnosti 

Ačkoliv obě pojistky spadají do pojištění majetku, obě mají svá podstatná specifika. Na definici slova "domácnost", funguje jedna krásná poučka: obraťte dům vzhůru nohama a vše co se z něj vysype, je domácnost. 

Toto pojištění, kryje na věcech v domácnosti a jejím vybavení. Například nábytek, elektroniku, veškeré elektrospotřebiče, oblečení, nebo třeba sportovní vybavení. 

Můžete zvolit různá připojištění těchto věcí nejen v domácnosti, ale i uložené na půdě, v garáži a nebo třeba ve sklepě. 

Pojištění nemovitosti

Toto pojištění, kryje škody na stavbě (nemovitosti), která je pevně spjata se zemí pevným základem. Do toho se počítají i stavební součásti pevně spojené, například: kotel, klimatizace, radiátory, solární panely aj. 

...

Co všechno tyto pojištění kryjí za rizika?

Většinou máte na výběr z dvou až tří úrovní krytí rizik. Můžete si vybrat mezi základním rozsahem rizik, nebo kompletní ochranou.

Pozor na podpojištěnost! Například pokud máte odhadní cenu nemovitosti 5 000 000 Kč a pojistná částka je stanovena na 2 500 000 Kč, tak se pojistné plnění krátí ve stejném poměrnu, jako je poměr cen ve smlouvě ku odhadní ceně nemovitosti! V případě totální škody by pojišťovna vyplácela poze 2 500 000 Kč a dalších dva a půl milionu by bylo neproplaceno! To stejné platí i pro škody nižší (např. pokud škoda dosáhne částky 500 000 Kč, pojišťovna v tomto případě a v tomto poměru proplácí 250 000 Kč.)

Rozdílné hodnoty pojištěného majetku

Všechny pojišťovny rozlišují mezi určitými cenami majetku. Je to cena nová, cena obvyklá a cena časová.


Nová cena je ten druh ceny, za který můžete danou věc v tomto čase znovu pořídit. Může být větší i menší než původní cena.

Obvyklá cena je cena za kterou můžete určitou věc v tomto čase znovu zakoupit. Takto lze ocenit například věci historické, nebo jinak zvláštní hodnoty, různé cennosti apod..

Časová cena je cena konkrétní věci těsně před pojistnou událostí. Od nové ceny se odečítá opotřebení. Může být použita například na telefony, tablety, fotoaparáty, nebo různé elektrospotřebiče.

Autor článku: Jan Vystoupil

Jan Vystoupil se narodil v Břeclavi, absolvoval střední školu v Kloboukách u Brna obor Informační Technologie. Od druhého ročníku střední školy začal podnikat v oboru realit a po maturitě pokračoval na studiu angličtiny. Jelikož chtěl své klienty obsloužit na maximálně profesionální úrovni, tak si rozšířil portfolio služeb i o finance a nadále působí v obou těchto odvětvích. Jeho cílem je poskytovat maximální možný komfort své stávající i nové klientele.

Zjistili jste, že máte nejspíš patně pojištěnou nemovitost/domácnost?

Kontaktujte mne a můžeme to vyřešit. :-)

Dluhopis je cenný papír, který zavazuje emitenta (vydavatele) dluhopisu vyplatit peněžní obnos držiteli dluhopisu, včetně příslušného úroku v určitém termínu.